" Tư vấn, thi công hệ thống mạng Lan, WiFi, camera, tổng đài, âm thanh, báo trộm".

Các khách hàng và công trình tiêu biểu: