0905.584.643

Công trình

John Boutique Villa Đà Nẵng
Ngày đăng: 12.08.2020 Cung cấp vật tư, linh phụ kiện, thiết bị, nhân công thi công và lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ (PABX) – hệ thống Data (Lan/Wifi ) - camera . Số HĐ : 07-02/2017HĐKT/5M-NBS Dự án : Khách sạn Lê Mạnh Trinh