0905.584.643

Công trình

Trường Quốc Tế SKYLINE BEACH
Ngày đăng: 14.08.2020 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Hệ thống điện thoại, mạng lan-wifi,Hệ thống truyền hình IPTIVI,Hệ thống camera âm thanh. Số HĐ:02/2020/HĐKT/LIFE-5M Dự án: Trường Mầm Non,Tiểu Học, Trung Học cơ sở Skyline cơ sở 5 (SKYLINE BEACH-LIÊN CHIỂU)