0905.584.643

Công trình

Eden Hotel
Ngày đăng: 07.08.2020 Thi công, lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi, tổng đài nội bộ, camera quan sát, Âm thanh thông báo.