0905.584.643

Công trình

Khách Sạn SENNA - HUẾ
Ngày đăng: 12.08.2020 Cung cấp và lắp đặt hệ thống wifi và hệ thống âm thanh, Hệ thống camera… Số HĐ: 24-04/2019HĐKT/5M-TP Số HĐ:30-10/2019HĐKT/5M-TP Số HĐ:07-12/2019HĐKT/5M-TP Dự án: Khách sạn Thuận Hóa