0905.584.643

Công trình

Khách Sạn LEGEND
Ngày đăng: 12.08.2020 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Hệ thống điện thoại, mạng lan-wifi,Hệ thống truyền hình IPTIVI,Hệ thống camera, âm thanh thông báo. Số HĐ: 12-03/2020HĐKT Số HĐ: 27-03/2020HĐKT Dự án: Khách sạn Legend : Nhà Hàng Biển