0905.584.643

Công trình

Trụ sở Tòa Án Hải Châu
Ngày đăng: 12.08.2020 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Hệ thống điện thoại, mạng lan-wifi,Hệ thống truyền hình IPTIVI Số HĐ:150319/UID-5M/TANDDN Dự án: Tòa Án Nhân Dân Quận Hải Châu