0905.584.643

Công trình

crystal hotel
Ngày đăng: 07.08.2020 Thi công , lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi ,IP TIVI tổng đài nội bộ, camera quan sát, Âm thanh thông báo. Số HĐ : 22-02/2017HĐKT/5M-LN Dự án : Khách sạn Lê Ninh