0905.584.643

Công trình

Le Hoang Beach Hotel
Ngày đăng: 14.08.2020 Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, linh phụ kiện, nhân công thi công và lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ (PABX) – hệ thống Data (Lan/Wifi ) - hệ thống truyền hình IPTV - camera – Audio. Cung cấp lắp đặt hệ thống màn chiếu cho phòng hội nghị. Số HĐ:24-09/2016HĐKT/5M-LDH Số HĐ:02-11/2016HĐKT/5M-LH Dự án:Khách sạn Lê Hoàng