0905.584.643

Công trình

Khách sạn Havin Boutique Đà Nẵng
Ngày đăng: 07.08.2020 Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Hệ thống điện thoại, mạng lan-wifi,Hệ thống truyền hình IPTIVI, Hệ thống camera, âm thanh và tiếp địa thoát sét. Số HĐ : 2305/2018HĐKT/5M-HV Dự án : Khách Sạn HAVIN