0905.584.643

Công trình

Khu nghĩ dưỡng Lăng Cô
Ngày đăng: 18.11.2014 Công trình khu nghĩ dưỡng Lăng Cô

Cung cấp vật tư, thiết bị và nhân công thi công và lắp đặt hệ thống Data (Lan/Wifi).

Cung cấp và lắp đặt vật tư, linh phụ kiện, thiết bị Wifi - Camera.