0905.584.643

Công trình

Khách sạn SevenTeen Saloon Đà Nẵng
Ngày đăng: 18.11.2014 Công Ty TNHH TM DV Tú Tuấn. Dự án : Khách sạn 3 sao SEVENTEEN SALON. Số HĐ:22/10/2011HĐKT/5M- TUTUAN. Số HĐ:02/07/2012HĐKT/5M- TUTUAN. Số HĐ:05/07/2012HĐKT/5M- TUTUAN.

* Cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công thi công và lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ (PABX) – hệ thống Data ( Lan/Wifi ) - camera. 

* Cung cấp và lắp đặt, linh kiện mạng.

Khách sạn SevenTeen Saloon Đà Nẵng

Khách sạn SevenTeen Saloon Đà Nẵng