0905.584.643

giới thiệu

Quan hệ đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TIN HỌC ĐỒNG LỢI.
Từ năm 2009, Đồng Lợi là đối tác liên doanh trong các gói thầu lớn “thiết kế, thi công & lắp đặt hệ thống mạng lan, WiFi, Camera, thiết bị báo cháy và chống sét lan truyền dữ liệu …..’’

ADG
Từ năm 2005, 5M là Business Parner của ADG về thiết bị mạng, hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu Infrastructure DataCentre

3.3.HP
Từ năm 2005, 5M là đại lý của HP về máy chủ, máy in, máy tính để bàn…..

AMP
Từ năm 2005, 5M là Reseller của AMP
Là nhà tiêu thụ sản phẩm (về các loại cable UTP,STP…)

INTEL
Từ năm 2005, 5M là Reseller của INTEL

AMD
Từ năm 2006, 5M là Reseller của AMD
Là nhà tiêu thụ sản phẩm về các loại CPU

NANO
Từ năm 2006, 5M là nhà tiêu thụ của NANO
Là nhà tiêu thụ sản phẩm về các loại Camera, thiết bị báo cháy, báo trộm

VAXCO
Từ năm 2006, 5M là đối tác toàn diện của VAXCO
Là nhà tiêu thụ sản phẩm về các loại Camera

TID
Từ năm 2006, 5M là đối tác toàn diện của TID
Là nhà tiêu thụ sản phẩm về các loại Tổng đài PANASONIC,SIEMENS

IBM
Từ năm 2005, 5M là đại lý của IBM về máy chủ,máy in, máy tính để bàn…..