0905.584.643

giới thiệu

Đội ngũ nhân sự
Đội ngũ nhân viên của 5M hầu hết đã tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng, ngành viễn thông tin học hoặc các ngành khác liên quan.
 
Nhiều kỹ sư của công ty ngoài kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai dự án còn được tham gia các lớp đào tạo do Cisco, AMP, APC, HP, Microsoft….tổ chức. Đặc biệt các khoá học về thiết bị mang tính kỷ thuật cao, về mạng tin học viễn thông, các hệ thống máy chủ….